ANSVARSFÖRKLARING

Användningen av denna webbplats (www.loreana-officiell.se) omfattas av följande användarvillkor. Genom att använda denna webbplats anses du ha läst och godkänt användarvillkoren.

Användning av information
Loreana strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på denna webbplats. Även om denna information har sammanställts med största möjliga omsorg kanwww.loreana-officiell.se inte garantera att informationen är fullständig, korrekt eller aktuell. Den juridiska informationen på webbplatsen är av allmän karaktär och kan inte betraktas som en ersättning för juridisk rådgivning.

Ingen rättighet kan härledas från informationen. www.loreana-officiell.se tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av informationen eller webbplatsen eller för att webbplatsen inte fungerar.

Ingen relation kan upprättas mellan www.loreana-officiell.se och användaren av webbplatsen genom att skicka eller ta emot information via webbplatsen eller via e-post.E-post

www.loreana-officiell.se garanterar inte att e-postmeddelanden som skickas till den kommer att tas emot eller behandlas (i tid), eftersom det inte kan garanteras att e-postmeddelanden tas emot i tid. Säkerheten i e-posttrafiken kan inte heller garanteras fullt ut på grund av de säkerhetsrisker som är involverade. Om du kommunicerar med loreana via e-post utan kryptering eller lösenordsskydd accepterar du denna risk.Hyperlänkar
Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part.Loreana har ingen kontroll över webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras tillgänglighet eller innehåll. Loreana tar därför inget ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av tredje parts webbplatser.Immateriella rättigheter
Alla publikationer och uttalanden frånwww.loreana-officiell.se är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Förutom för personligt och icke-kommersiellt bruk får ingen del av dessa publikationer och uttryck reproduceras, kopieras eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Loreana.